Co Vám nabízíme

   obhlídka, posouzení, zaměření

   tepelně - technické posouzení stávající konstrukce

   navržení optimálního zateplovacího systému a doplňků

   zhotovení cenové nabídky na materiál, práci, lešení, .....

   dodání podkladů pro barevné řešení objektu

   kompletní realizace zateplení, fasády včetně klempířských prvků, balkonů, zastřešení vstupů do      objektů hromosvodů atd.

   provádíme lití anhydritových podlah

   kontejnerová doprava

   po dohodě se zákazníkem jsme schopni zařídit žádost o dotace na ,,Zelená úsporám"

   dle požadavků našich zákazníků možnost dalších prací

K dispozici jsou CERTIFIKÁTY o proškolení pracovníků pro práci s aplikovaným systémem

Naše specialita

dělení velkých stěn na menší samostatné dílce do izolantu, což má jak praktické, ale i estetické výhody:

   možnost různých variant barevného řešení

   menší náročnost na počet pracovníků při montáži

   v případě poruchy oprava pouze dané menší plochy

   výrazný estetický efekt

 
© 2011 Jiří Soudek - Zafas | Tel.: +420 566 566 409 | Mob: +420 603 227 679 | e-mail: soudek@zafas.cz